Zaznacz stronę

Witam. Jestem psychoterapeutą i psychologiem. Od kilkunastu lat pomagam osobom z różnymi problemami emocjonalnymi i trudnościami życiowymi, z którymi samemu nieraz ciężko jest sobie poradzić.

W terapii wykorzystuję przede wszystkim podejście ericksonowskie, które zalicza się do grupy terapii systemowych, a cechuje je pragmatyzm, skoncentrowanie na budowaniu dobrej zmiany oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta ze względu na specyfikę jego zasobów, doświadczeń życiowych oraz zgłaszanych problemów. Potrafię pracować z pacjentami wzmacniając ich nieuświadamiany potencjał/w transie, co znacznie skraca i wzmacnia efekty leczenia.

Specjalizuję się w leczeniu:

Z

Depresji

Z

Zaburzeń lękowych

Z

Zaburzeń nerwicowych

Z

Zaburzeń odżywiania

Z

Ofiar i sprawców przemocy

Z

Zaburzeń snu

Kwalifikacje

[timeline-express single-column=”1″]

Do tej pory odbyłem szkolenia z zakresu:

N

Terapii depresji

N

Terapii rodzin i par

N

Terapii następstw stresu

N

Terapii krótkoterminowej

N

Terapii zaburzeń lękowych

N

Terapii zaburzeń odżywiania

N

Terapii zaburzeń osobowości

N

Terapii ofiar i sprawców przemocy

N

Terapii osób wykorzystanych seksualnie

N

Hipnozy ericksonowskiej (I, II i III stopień)

N

Zastosowania metafor w pracy terapeutycznej

W swojej pracy wykorzystuję doświadczenia zawodowe uzyskane:

N

Na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym

N

Na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych

N

W Poradniach Psychologicznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego

N

W Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi

N

Podczas prowadzenia szkoleń z zakresu psychologii dla firm

N

Podczas prowadzenia wykładów z psychologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Dyplomy

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

h

Superwizja jest procesem pogłębiania zdolności psychoterapeutycznych, w trakcie którego terapeuta samodzielnie, lub w małej grupie terapeutów omawia z superwizorem (nauczycielem psychoterapii o odpowiednich kwalifikacjach) napotkane w swojej pracy trudności celem lepszego ich rozwiązywania.

Kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem.

Oferta i Cennik

Psychoterapia

Z

Indywidualna

Z

Rodzinna

Z

Małżeństw i par

Z

Online

Czas trwania sesji: 50 minut.

Koszt jednej sesji: 140 zł.

Jakub Pyka - ZnanyLekarz.pl