Zaznacz stronę

„Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma ster i wszystko, co potrzebne, żeby popłynąć.
Terapeuta, nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu”

Milton H. Erickson

Witam. Jestem psychoterapeutą i psychologiem. Od kilkunastu lat pomagam osobom z różnymi problemami emocjonalnymi i trudnościami życiowymi, z którymi samemu nieraz ciężko jest sobie poradzić.

W terapii wykorzystuję przede wszystkim podejście ericksonowskie, które zalicza się do grupy terapii systemowych, a cechuje je pragmatyzm, skoncentrowanie na budowaniu dobrej zmiany oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta ze względu na specyfikę jego zasobów, doświadczeń życiowych oraz zgłaszanych problemów. Potrafię pracować z pacjentami wzmacniając ich nieuświadamiany potencjał/w transie, co znacznie skraca i wzmacnia efekty leczenia.

Specjalizuję się w leczeniu:

Z

Depresji

Z

Zaburzeń lękowych

Z

Zaburzeń nerwicowych

Z

Zaburzeń odżywiania

Z

Ofiar i sprawców przemocy

Z

Zaburzeń snu

Kwalifikacje

 • 2006

  W 2006 uzyskałem tytuł Magistra Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

 • 2009-2013

  W latach 2009-2013 odbyłem podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPPTP) oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (SPPTP) spełniający wymogi potrzebne do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty wyżej wymienionych organizacji.

 • 2013-2017

  W latach 2013-2017 odbyłem podyplomowe studia specjalizacyjne z Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych Osób Dorosłych w Ośrodku Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 • 2016–2018

  W latach 2016–2018 ukończyłem dwuletnie szkolenie z Terapii Stanów Ego (Ego State Therapy) prowadzonym po raz pierwszy w Polsce przez renomowanych zagranicznych nauczycieli (Silvia Zanotta, Susanna Carolusson, Eva Pollani).

Do tej pory odbyłem szkolenia z zakresu:

N

Terapii depresji

N

Terapii rodzin i par

N

Terapii następstw stresu

N

Terapii krótkoterminowej

N

Terapii zaburzeń lękowych

N

Terapii zaburzeń odżywiania

N

Terapii zaburzeń osobowości

N

Terapii ofiar i sprawców przemocy

N

Terapii osób wykorzystanych seksualnie

N

Hipnozy ericksonowskiej (I, II i III stopień)

N

Zastosowania metafor w pracy terapeutycznej

W swojej pracy wykorzystuję doświadczenia zawodowe uzyskane:

N

Na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym

N

Na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych

N

W Poradniach Psychologicznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego

N

W Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi

N

Podczas prowadzenia szkoleń z zakresu psychologii dla firm

N

Podczas prowadzenia wykładów z psychologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Dyplomy

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

h

Superwizja jest procesem pogłębiania zdolności psychoterapeutycznych, w trakcie którego terapeuta samodzielnie, lub w małej grupie terapeutów omawia z superwizorem (nauczycielem psychoterapii o odpowiednich kwalifikacjach) napotkane w swojej pracy trudności celem lepszego ich rozwiązywania.

Kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem.

Oferta i Cennik

Psychoterapia

Z

Indywidualna

Z

Rodzinna

Z

Małżeństw i par

Z

Online

Czas trwania sesji: 45 minut.

Jakub Pyka - ZnanyLekarz.pl